קתדרה גיליון 177

קתדרה גיליון 177

קתדרה גיליון 177

תוכן

 • פתח דבר
 • מנהגי קבורה כנעניים בקבורת ארונות אנתרופואידיים והשלטון המצרי בעמק יזרעאל בתקופת
 • מרוסיה לארץ-ישראל באהבה: ראשית הבוטניקה הארץ-ישראלית, ווילוב, וולקני ואיג
 • האגודה הקרובה ביותר לגרמניה: עלייתה ושקיעתה של 'ברית מכבים עתיד'
 • טייסיו של היטלר מצלמים את ארץ-ישראל
 • לא בעיר ולא בכפר: ליפתא תחתית, 1967-1948
 • על יוזמה ונחישות: כיצד עיצבה קבוצת עולי תימן שייסדה את קריית שמונה את מציאות חיי
 • עם הספר - עם בארצו: טריטוריה וזהות בקרב יהדות ארץ-ישראל בעת העתיקה
 • עם הספר - הכיוון מזרח
 • עם הספר - בסוף הכול (או הרוב) כלכלה
 • עם הספר - כשהחלוצים חברי הקיבוץ רצו בית ומנהיגיהם העדיפו שליחות כבימי היישוב
 • סיום
שנת הוצאה: תשפ"א / 2021
מספר עמודים: 192
מק"ט: 4477
דילוג לתוכן