קתדרה גיליון 18

קתדרה גיליון 18

קתדרה גיליון 18

תוכן

 • מבוא
 • ראשיתו של עם ישראל - לחקר קדם-ההיסטוריה הישראלית
 • החקרה הסלבקית - מדרום להר-הבית
 • בית-הכנסת ובית-המדרש והזיקה ביניהם
 • הרס אמת-המים של קיסריה כתוצאה מבניית נמל הורדוס
 • הקדשת נכסים וממון על -ידי נוצרים ויהודים לטובת ירושלים
 • הקונסוליה האוסטרית בירושלים והיישוב היהודי
 • המניעים האידיאולוגיים בהתהוותה של הקבוצה בימי העלייה השנייה
 • פעילותו של ציר ארצות-הברית בקושטא, אוסקר ס' שטראוס, למען העלייה לארץ-ישראל
 • הערות לפרשת 'בתי טורא'
 • הערות למאמרה של מרים גטר
דילוג לתוכן