קתדרה גיליון 180

קתדרה גיליון 180

קתדרה גיליון 180

תוכן

 • פתח דבר
 • בתי הכנסת הסמויים מַעין מימי הבית השני
 • תוך ארבע חוטין הללו ארץ כנען: מפות ארץ ־ישראל בפירושי רש"י ויפת בן עלי הקרא
 • של מי הקשת הזאת? הוויכוח על קשת רובינסון וזיהויה
 • נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר: זהות אישית, מקצועית, מגדרית ולאומית ביומנה של מ
 • סמוק דמה של נערה מדמו של הנער: נפילתה של מרים שחור ומקומן של הנשים בפלמ"ח במלחת
 • יורדים מן המגרש הביתי: על כדרוגלנים יורדים בשני העשורים הראשונים לקיומה של מדינת
 • הקמת אתר ההנצחה בגבעת התחמושת והתפתחותו: בין אישי ללאומי
 • עם המספר- חקר היסטוריית מתווה היישוב בארץ־ישראל: לקסיקון צורני
 • עם המספר- האב המייסד או המדינאי המייסד?
 • עם המספר- ישראל ורצועת עזה: הסכסוך הצבאי אינו כל הסיפור
 • סיום
שנת הוצאה: תשפ"ב / 2022
מספר עמודים: 192
מק"ט: 4480
דילוג לתוכן