קתדרה גיליון 181

קתדרה גיליון 181

קתדרה גיליון 181

תוכן

 • פתח דבר
 • הנבטים בנגב: על ממצא ארכיאלוגי,פרשנות היסטורית והבניית העבר במחקר הישראלי ובספרו
 • מנועיים גרמניים ומנועים בריטים: על סוכנים ותחרות מסחרית בפלשתינה בשלהי העידן העו
 • קללי נפשי את חברון: סיקור מאורעות תרפ"ט והנצחתם כראי לביקורת על 'היישוב הישן'
 • השיח המגדרי של השכול בתש"ח: שפת אם ושפת לאום בכתיבת הורים שכולים בספרי זיכרון לנ
 • ממלכתיות וארכיון לאומי במדינת ישראל:תיאוריה, היסטוריה ופרקטיקה, 1948-1955
 • בין סדר יום ביטחוני לאזרחי: יחסן של רשויות המדינה אל בית צפאפא הישראלית, 1967–19
 • מפא"י ופולמוס 'דור האספרסו'
 • עם הספר- על מחקר המקום הנמוך בעולם
 • עם הספר- ארץ ההזדמנויות הפרופסיונליות
 • סיום
שנת הוצאה: תשפ"ב / 2022
מספר עמודים: 192
מק"ט: 4481
דילוג לתוכן