קתדרה גיליון 19

קתדרה גיליון 19

קתדרה גיליון 19

תוכן

 • מבוא
 • אשקלון ו'תחומי ארץ-ישראל' בתקופת המשנה
 • כתובות מבתי-הכנסת העתיקים וזיקתן לנוסחים של ברכה ותפילה
 • הפראנציסקאנים בעלי ה'קוסטוריה' ויהודי ירושלים בשלהי ימי הביניים
 • תפיסות הגאולה של עם ישראל וארץ-ישראל באסכאטולוגיה הפרוטסטאנטית האנגלית באמצע המא
 • ה'אישיות המשפטית' והקדשים יהודיים בירושלים שלסוף המאה התשע-עשרה
 • שנים-עשר היישובים הגדולים בארץ-ישראל במאה התשע-עשרה
 • ר' יחזקאל הכהן נוסע להר ההר - פרק במסעות יהודים לאזור פטרה
 • מקורות חברות המסיון האנגליקנית שפעלו בירושלים ובארץ-ישראל במאה הי"ט ועד למלחמת-ה
 • מוסדות גרמנים וחברות מחקר שהוקמו במאה הי"ט לחקר ארץ-ישראל ולימודה
 • התכניות להקמת חוות-הלימוד החקלאית הציונית הראשונה והביקורת עליהן
 • היישוב בעיני הלא-ציונים היהודים בארצות-הברית במלחמת-העולם השנייה ועד הקמת מדינת
 • על המשק המעורב בארץ-ישראל בתקופת המנדט
דילוג לתוכן