קתדרה גיליון 2

קתדרה גיליון 2

קתדרה גיליון 2

תוכן

  • מבוא
  • 'יישוב ישן' ו'יישוב חדש' - הדימוי והמציאות
  • השכונות היהודיות שנבנו בירושלים שמחוץ לחומות בשנות השמונים של המאה הי"ט
  • הבארון, הפקידות והמושבות הראשונות בארץ-ישראל - הערכה מחדש
  • השתקפותם של העלייה השנייה והמאבק ל'עבודה עברית' בעיתונות הארצישראלית הכללית
  • דיון - אליעזר בן-יהודה ותחיית הלשון העברית
  • תמורות כלכליות בארץ-ישראל בסוף התקופה העות'מאנית
  • שתי איגרות מיהודי הגליל לסיר משה מונטיפיורי בענייני חקלאות - תר"ט (1849)
  • 'פרדס מונטיפיורי'
  • הערות
דילוג לתוכן