קתדרה גיליון 21

קתדרה גיליון 21

קתדרה גיליון 21

תוכן

 • מבוא
 • סודות ההצלחה של הצבא הרומאי על-פי מלחמת היהודים ליוסף בן-מתתיהו
 • עלייה מבבל בתקופת האמוראים
 • מקומה של החקרה – בצפון הר הבית
 • הקשרים בין קהילת הבבלים בפסטאט, מצרים לבין הישיבה בארץ ישראל במחצית הראשונה של ה
 • הסלג'וקים בארץ-ישראל
 • תמורות פוליטיות והשלכותיהן כגורמים בייסוד אוקאף בירושלים של סוף המאה הי"ח
 • ה'פושקע' וגלגוליה – קופות ארץ-ישראל כתופעה חברתית
 • לשון, תרבות ולאומיות ביישוב – הדיון הציבורי בתכנית להקים קתדרה ליידיש בירושלים ב
 • השיבה לפינת הצפון
 • הרבנות הראשית ותכנית החלוקה של שנת 1937
 • המאבק על הקמת נמל חיפה בתקופת המנדט הבריטי
 • משאביה האנרגטיים של ירושלים לפני קום המדינה
 • פרקים מזכרונות אליהו שייד
 • לשאלת הלכה צדוקית אחת
 • הארכיון העירוני בירושלים
דילוג לתוכן