קתדרה גיליון 22

קתדרה גיליון 22

קתדרה גיליון 22

תוכן

 • מבוא
 • לזיהויה של עפרה – עיר גדעון
 • ר' שמעון בר-יוחאי, עצמות מתים וטיהורה של טבריה – היסטוריה ומסורת
 • מערכת הביטחון הפנימי בעיר היהדוית בתקופת המשנה והתלמוד
 • חיל הצלבנים יוצא את עכו. מתוך שירת אמברואז: סיפור הקורות של המלחמה הקדושה
 • 'לא ירשת ולא גירשת' – יהודי ירושלים וגירוש הפראנציסקנים מ'הר ציון'
 • מרד הנקיב אל-אשראף בירושלים בשנים 1706-1702 ומצבם של בני-החסות בעיר
 • נסיונות ראשונים להקמת בית-חולים בטבריה במאה הי"ט
 • מפות-רישום קרקעות בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית
 • מפעל ה'אחוזות' בארץ-ישראל, 1917-1908
 • השיבה לצפון (המשך)
 • 'המפעל' – תולדותיו של תא מחתרתי בקבוצה החלוצית האינטימית ופרשת רצח דה-האן
 • הרודיון - מכלול אדריכלי רב-תפקודי
דילוג לתוכן