קתדרה גיליון 23

קתדרה גיליון 23

קתדרה גיליון 23

תוכן

 • מבוא
 • אליהו ביקרמן – היהודי 'אזרח העולם' – ותרומתו לחקר תקופת הבית השני
 • 'מסרטבא לגרפינא' – לזיהוי מקומה של סרטבא, השנייה בתחנות קו המשואות מירושלים לבבל
 • הסחר הבינלאומי של ארץ-ישראל בתקופה הביזאנטית
 • הסחר הבינלאומי של ארץ-ישראל בתקופה הביזאנטית
 • מנזרי 'הלאורה' במדבר יהודה בתקופה הביזאנטית
 • העליות לארץ-ישראל ממצרים בשלהי התקופה הממלוכית וראשית השלטון העות'מאני
 • התלם הראשון' – אידיאולוגיה, התיישבות וחקלאות בפתח-תקוה, בעשור השנים הראשונות לקי
 • מוקדי-החלטה במערכת החינוך העברי בארץ-ישראל
 • הקמת 'מפלגת פועלי ארץ-ישראל' וגיבוש דפוס מנהיגות ביישוב היהודי בארץ-ישראל
 • המניעים האידיאולוגיים בהתהוותה של הקבוצה בימי העלייה השנייה - השלמות לדיון הקבו
דילוג לתוכן