קתדרה גיליון 24

קתדרה גיליון 24

קתדרה גיליון 24

תוכן

  • מבוא
  • 'יהוד מדינתא' לאור טביעות 'יהודי'-'פחוא'
  • מסורת ערבית קדומה על שוקי ירושלים
  • מקור יהודי-איטלקי מן המאה הי"ח ובעיית המבנה של בתי הכנסת הספרדיים בעיר העתיקה בי
  • דיון: ציפיות משיחיות ויישוב ארץ-ישראל במחצית הראשונה שלה מאה הי"ט
  • בית המגורים הכפרי בהר חברון ומסורת הבניה הארץ ישראלית
  • 'הניב הגלילי' ומיבטאו – פרק בתולדות תחיית העברית בארץ-ישראל
  • יצחק אהרן בלום ו'חברת חלוצי עבר הירדן', 1914-1903
  • המדיניות הכלכלית של המימשל הבריטי המנדטורי בארץ-ישראל
  • לזיהוי מקומה של עפרה אבי-העזרי
דילוג לתוכן