קתדרה גיליון 25

קתדרה גיליון 25

קתדרה גיליון 25

תוכן

 • מבוא
 • האם היה קיים 'מחנה-לגיון' רומי בירושלים – ביקורת ארכיאולוגית
 • ארץ-ישראל במדיניות הים-תיכונית של מעצמות אירופה, 1314-1291
 • פעילות ממשלת איטליה להשגת הבעלות על 'חדר הסעודה האחרונה' בהר-ציון (1923-1908)
 • ההכנות לפתיחת האוניברסיטה בירושלים ושנותיה הראשונות
 • ניצני רעיון המושב – 'האכר הצעיר', הקבוצה האמריקנית בעלייה השנייה
 • ראשיתם של ארגונים כלכליים בארץ-ישראל בשנות העשרים
 • נמל תל-אביב – אפיזודה בתולדות היישוב
 • המדיניות הכלכלית של המימשל הבריטי המנדטורי בארץ-ישראל (המשך)
 • אף-על-פי-כן סרטבא היא אלכסנדריון
 • רחל ינאית הבלתי -ידועה
דילוג לתוכן