קתדרה גיליון 26

קתדרה גיליון 26

קתדרה גיליון 26

תוכן

 • מבוא
 • מערכות המסתור בשפלת-יהודה לאור המקורות
 • מערכות המסתור בשפלת-יהודה
 • ההבט הצבאי של מרד בר-כוכבא על-פי חקר מערכות המסתור
 • הערות לעניין מערכות המסתור בשיטת הלחימה של בר-כוכבא ועל הבטים שונים של התעודות ה
 • דיון: מערכות המסתור בשפלת-יהודה – מימי בר-כוכבא?
 • איסור פסל ותמונה בקרב הנבָּטים – הסגידה לאלילי-מצבה
 • פרשת הקומֶס יוסף והנסיונות לניצור הגליל במאה הרביעית לספירה
 • פעילותם של נציגי המעצמות הזרות בארץ-ישראל במאבק על העלייה ורכישת קרקעות בסוף המא
 • המשא-ומתן להשגת זיכיון לחברת-החשמל
 • טעותו של קלוריסקי: לבירור הכרונולוגיה של אחרית מגעי הציונים עם פיצל בדמשק
 • הדיבוק' על כביש חיפה-ג 'דה : על ההצגה הראשונה של 'הדיבוק' בארץ-ישראל
דילוג לתוכן