קתדרה גיליון 27

קתדרה גיליון 27

קתדרה גיליון 27

תוכן

 • מבוא
 • דיון: אבן העזר הישראלית ואפק הכנענית
 • 'מקצוע צפונית מערבית של ארץ-ישראל' בברייתת התחומין
 • הערות לשוניות לשמות אחדים של מקומות ב'מקצוע צפונית מערבית' בברייתת התחומין
 • אֶגֶריה בהר-נבו
 • התהוות המוסד 'פקידי ואמרכלי דערי הקודש' באמסטרדם
 • אגרות הפקידים והאמרכלים מאמשטרדם וחקר היישוב היהודי בארץ-ישראל
 • איגרת ר' שמואל ב"ר ישראל פרץ העליר בעניין ביזת צפת בשנת תקצ"ד (1834)
 • 'ביקור חולים פרושים' בירושלים, מחברה לבית-חולים
 • לורנס אולפינט ו'ארץ הגלעד'
 • ביצות עמק-יזרעאל – אגדה ומציאות
 • כיצד השיאו את משואות ראש החודש בימי בית-שני בין ירושלים לסרטבא
דילוג לתוכן