קתדרה גיליון 28

קתדרה גיליון 28

קתדרה גיליון 28

תוכן

 • מבוא
 • פרופ' שאול ליברמן ז"ל
 • דיון: שיטות חדשות לחקר אקלימי העבר בארץ-ישראל
 • על דרכו של מהר"ש ליברמן בחקר תורת ארץ-ישראל
 • 'כל הקברות מתפנין' – שתי מערות-קבורה מימי בית-ראשון ליד החומה המערבית של ירושלים
 • על תפקידם וזיהויים של ביצורי יוסף בן-מתתיהו בגליל
 • משטר הקאפיטולאציות ויחסה של תורכיה לעלייה ולהתיישבות 1897-1856
 • איחוד בין העדות בירושלים – שתי טיוטות ומקור, גלגולו של נוסח
 • תכנית אהרנסון משנת 1918 לפיתוח האדמות הפנויות שבין יפו לרפיח
 • 'ספרות עם פינה משלה' – הערות אחדות ליחסים שבין ספרות לחברה בסיפורת העברית
 • מקור שומרוני על -אודות עפרה הסמוכה לשכם
 • רשימת קונסולים בירושלים בשלהי השלטון העות'מאני
 • דב אשבל וראשית חקר האקלים בארץ-ישראל
 • פרופ' דב אשבל - ביבליוגראפיה נבחרת
דילוג לתוכן