קתדרה גיליון 3

קתדרה גיליון 3

קתדרה גיליון 3

תוכן

  • מבוא
  • אהרן אהרנסון, ראשית המדע וראשית המחקר החקלאי בארץ-ישראל
  • הוויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות על הגיוס ל'גדוד העברי'
  • התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא הבריטי בארץ-ישראל ערב מלחמת-העולם השנייה
  • 'והייתם לאנשים עברים!' - צמיחתה של ספרות-ילדים טבעית בארץ-ישראל
  • פתחת-רפית בתולדות ההתיישבות היהודית
  • חומר המצוי בארכיון הציוני המרכזי על תולדות ארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית ובתקופת ה
  • ארכיון מפלגת העבודה הישראלית בבית-ברל כמקור לתולדות ארץ-ישראל, 1948-1930
דילוג לתוכן