קתדרה גיליון 30

קתדרה גיליון 30

קתדרה גיליון 30

תוכן

  • מבוא
  • בעיות הבטחון בדרום-יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול
  • דיון: מדוע הועברו הנגב, סיני ואדום מן הפרובינקיה ערביה לפרובינקיה פלסטינה בסוף ה
  • משפחת הקונסול פין בירושלים – שנים אחרונות (מכתב משנת 1864 של אליזבת אן פין)
  • בית-הבראה לפועלים חקלאיים בירושלים (1923-1919)
  • השפעת הרופאים-העולים מגרמניה על התפתחות הרפואה בארץ-ישראל (1948-1933)
  • ייבוש המיתוס
דילוג לתוכן