קתדרה גיליון 32

קתדרה גיליון 32

קתדרה גיליון 32

תוכן

 • מבוא
 • היקפה של האוכלוסיה הישראלית בתקופת ההתנחלות
 • יישובים מותחמים ב'נגב-יהודה' ובמדבר באר-שבע
 • תפוצתן של 'טביעות החותם הזהות' והמערך היישובי ביהודה ערב מסע סנחריב
 • דיון: התפרשות שבטי ערבים בארץ-ישראל במאה הראשונה לאסלאם
 • דיון: התפרשות שבטי ערבים בארץ-ישראל במאה הראשונה לאסלאם
 • אמונות, מנהגים וטקסים הקשורים בנישואין בפקיעין
 • המושגים 'יישוב ישן' ו'יישוב חדש' בהארה סוציולוגית
 • תנועת הפועלות בארץ-ישראל מראשיתה עד 1927
 • בתי-הסוהר בארץ-ישראל בתקופת המנדט הבריטי
 • חויתו של הקונסול פין בכפר פע'ור שבהרי יהודה
דילוג לתוכן