קתדרה גיליון 33

קתדרה גיליון 33

קתדרה גיליון 33

תוכן

 • מבוא
 • המיבנה של רובע המוריסטן בירושלים בתקופה הצלבנית
 • דיון: הר הלבנון בתקופה ההלניסטית והרומית
 • נימוקי ועדת השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי לשנת תשמ"ד לד" ר יהושע קניאל על ספרו
 • שמירה ובטחון על הר-הבית בראשית השלטון העות'מאני
 • קשרי מונטיפיורי עם רצ"ה קלישר
 • קרקעות ותכניות לעיבודן בימי ביקורו השני של מונטיפיורי בארץ-ישראל בשנת 1839
 • פעילותו של ג'ורג' גאולר למען הקמת מושבות יהודיות בארץ-ישראל
 • בית החולים היהודי הראשון בירושלים
 • עבודה ומלאכה ויישוב הארץ' – פעלו של י"מ פינס כנציג קרן 'מזכרת משה מונטיפיורי'
 • משה מונטיפיורי וארץ-ישראל
 • חברת 'אחוזת בית' 1909-1906 – הנחת היסודות להקמתה של תל-אביב
 • יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונאית
דילוג לתוכן