קתדרה גיליון 34

קתדרה גיליון 34

קתדרה גיליון 34

תוכן

 • מבוא
 • על קברים עתיקים ומקומות קדושים - מערת-המכפלה והר-הבית
 • על קברים עתיקים ומקומות קדושים – מערת-המכפלה והר-הבית
 • המקוואות בקדומים ושמירת הטהרה אצל השומרונים
 • הממלכה אשר לא קמה – התכנית לכינון ממלכה צלבנית חדשה בארץ-ישראל במאה הי"ד
 • נוכחות ארץ-ישראל בשירה ובפיוט של יהודי צפון-אפריקה
 • השלטון העות'מאני בארץ-ישראל – מחדש פניה של רצועת החוף
 • ידיעת הארץ במאה הי"ח: 'ספר ידי משה' לר' משה ירושלמי
 • בית פרחי והתמורות במעמדם של יהודי סוריה וארץ-ישראל, 1860-1750
 • מעמדן והתארגנותן של נשים עובדות ביישוב העירוני בשנות העשרים והשלושים
 • ראשית התארגנותם של בעלי המלאכה בארץ (עד 1925)
 • נחל געתון וספנתה בברייתת התחומין
 • קווים לדמותו של מייג'ור תומס ג' טאלוק
דילוג לתוכן