קתדרה גיליון 36

קתדרה גיליון 36

קתדרה גיליון 36

תוכן

  • מבוא
  • זיקתם ועלייתם של יהודי ספרד לארץ-ישראל, 1492-1391
  • דיון: בין צרפת לירושלים – הקשרים בין יהודי צרפת וארץ-ישראל במחצית הראשונה של המא
  • מפותיו של סטפן אילש – כרטוגרף ירושלמי מן המאה הי"ט
  • סנג'ק ירושלים בשנות ה-70 של המאה הי"ט
  • האוכלוסיה באזורי ירושלים וחברון בראשית המאה העשרים
  • אסיפת המורים העברים בארץ-ישראל' (תרנ"ב-תרנ"ו), התפזרותה והניסיון לחדש את פעולותי
  • יוסף דוידסקו: דפים מפנקס הריגול, 1918
  • 'טביעות הסוס הדוהר' – טיפוס נוסף של 'טביעות חותם זהות'
דילוג לתוכן