קתדרה גיליון 38

קתדרה גיליון 38

קתדרה גיליון 38

תוכן

 • מבוא
 • איסור פסל ותמונה בקרב הנבטים – המגמה הנון-פיגוראטיבית ביצירתם האמנותית
 • צייר אנגלי 'אוהב ציון' – ויליאם הולמן הנט
 • ראשית הצילום בארץ-ישראל
 • האוריינטאליזם אצל הצלמים הצרפתים מזלצמן ועד בונפיס
 • הצלמים לבית בונפיס
 • מנדל דינס – הצלם הירושלמי המקצועי הראשון?
 • הפנורמה הנעה הראשונה של ארץ-ישראל
 • יעקב בן-דב וראשית תעשיית הראינוע היהודית בארץ-ישראל (1924-1912)
 • הסגנון הים-תיכוני במוסיקה הישראלית – אידיאולוגיה ומאפיינים
 • הפעילות החינוכית והחברתית של 'קבוצת יבנה' בעיר העתיקה בירושלים, ת"ש-תש"ח (1948-1
 • על יישובה של ארץ-ישראל ואוכלוסייתה בתקופת הברונזה הקדומה
 • רכישת הקרקע לכנסיית 'ישו הנוצרי' על-ידי ג'ון ניקולייסון
דילוג לתוכן