קתדרה גיליון 39

קתדרה גיליון 39

קתדרה גיליון 39

תוכן

 • מבוא
 • 'ליסטים' ביהודה ובערביה
 • כפר איכו – חקוק, המבצר הלא-נודע של יוסף בן מתתיהו
 • 'חוטם הכרמל' – ציון מקום קבורתו של ר' עקיבא?
 • הפרנציסקאנים, היהודים ובעיית הר-ציון במאה הט"ו – עיון מחודש
 • מגמות והתפתחויות ב'חוף עתלית' במאה הי"ח
 • אלבום הקיסר, 1898
 • דגניה – דגם ראשון להתיישבות שיתופית על קרקע הלאום
 • תעודה: ימן העבודה הראשון של 'הקומונה החדרתית' בדגניה
 • 'כצאן אשר אין להם רועה' – נסיון הנפל של 'הרועים' להיאחז בגליל העליון (אוקטובר 19
 • ההתפרסות המרחבית של אוכלוסיית ירושלים במחצית הראשונה של תקופת המנדט
 • אסירי ציון מכפר-סבא, 1934 – פרק במאבק על עבודה עברית
 • 'המוסד לעלייה ב'' – מקור הסמכות
 • מותו של חיים פרחי כפי שהוא משתקף בספרות הנוסעים
דילוג לתוכן