קתדרה גיליון 4

קתדרה גיליון 4

קתדרה גיליון 4

תוכן

 • מבוא
 • שיבת-ציון בחזון ובמציאות
 • חומות ירושלים בימי נחמיה
 • הנגב בתקופה הפרסית
 • דיון - היישוב היהודי בגליל בתקופת יבנה ומרד בר-כוכבא
 • בתי-הכנסת של השומרונים בתקופת הרומית-ביזנטית
 • העלאת מתים לקבורה בארץ - קווים לראשיתו של המנהג והתפתחותו
 • השתמרות ושיכחה של שמות מקומות קדומים בנגב המרכזי
 • הקרקס וסיעותיו (הכחולים והירוקים) בארץ-ישראל בתקופה הביזנטית
 • הזיקה לארץ-ישראל בהגות היהדות - מאבק השקפות
 • שתי כתובות עמוניות
 • איגרת חזון ותוכחה מאשכנז במאה הי"ד (לזיקתם של יהודי אשכנז אל ארץ -ישראל)
 • חיים הלל בן-ששון ז"ל - קווים לדמותו
 • ביבליוגרפיה
דילוג לתוכן