קתדרה גיליון 40

קתדרה גיליון 40

קתדרה גיליון 40

תוכן

  • מבוא
  • כתובות עבריות חקוקות באבן מהר-הבית וסביבתו
  • תיאורי מסע עבריים בארץ-ישראל בתקופה הצלבנית
  • מקורות חדשים מן הגניזה לתקופה הצלבנית ולבית הרמב"ם
  • ערי ארץ-ישראל תחת שלטון האסלאם
  • 'תלאות משה' – ספר הגיאוגרפיה הראשון ביידיש ותיאור ארץ-ישראל של ר' משה בר' אברהם
  • מתי התחילה העת החדשה בתולדות ארץ-ישראל
  • ספרות הנוסעים המערביים לארץ-ישראל במאה הי"ט כמקור היסטורי וכתופעה תרבותית
  • האוטופיה הציונית של הרצל – חלום ושברו
  • שטר של מכירת בית בכפר ברו מימי בר-כוכבא
דילוג לתוכן