קתדרה גיליון 41

קתדרה גיליון 41

קתדרה גיליון 41

תוכן

 • מבוא
 • בין ייעוד לירידה: ארץ-ישראל בראשית ימי הבית השני
 • מלחמתו של המלך ינאי בערים ההלניסטיות באספקלריה של כתבי יוסף בן מתתיהו
 • זיקה וזרות: יחסם של הצליינים לארץ-ישראל בתקופת מסעי-הצלב
 • תיאורי מסע עבריים בארץ-ישראל בתקופה הצלבנית
 • אספקת המים לירושלים במאות הט"ז והי"ז
 • סחר החוץ כגורם לתמורות בענפי המשק הערבי בארץ-ישראל (1914-1898)
 • התפתחויות בכלכלה הכפרית הערבית בארץ-ישראל (1930-1917) ומשמעויותיהן החברתיות והפו
 • המשתלה העברית הראשונה בבאר-שבע (1921-1920)
 • המשבר ב'קהיליית ציון האמריקנית' ואדמות מפרץ חיפה (1930-1925)
 • מכירת קרקעות של גרמנים ליהודים בארץ-ישראל בשנות השלושים
דילוג לתוכן