קתדרה גיליון 42

קתדרה גיליון 42

קתדרה גיליון 42

תוכן

  • מבוא
  • דיון: הנגב בשלהי ימיה של ממלכת יהודה
  • המסיבה של בית המקדש על-פי 'מסכת מידות'
  • דיון: המפגש של הקראות עם המגילות הגנוזות והספרות הקרובה לה
  • מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ-ישראל בימי הביניים ותחילת העת החדשה
  • הרב מי"ל דיסקין, מייסד האורתודוכסיה הקנאית בירושלים – תדמית ומציאות
  • מפעלם ההתיישבותי של ציוני מוסקבה האמידים: אחוזת מגדל, 1921-1910
  • פרשת רכישת הקרקעות באזור יקנעם
  • שתי פרשיות מתולדות חיפה במחצית המאה הי"ט
  • האוסף המוזיאוני של בנק ישראל
דילוג לתוכן