קתדרה גיליון 44

קתדרה גיליון 44

קתדרה גיליון 44

תוכן

 • מבוא
 • מסורת ההתנחלות של שבטי ישראל בכנען – הדגם ואופיו
 • על קדמותם של חיבורים המוקדשים לירושלים בספרות הערבית
 • 'אמת מארץ תצמח': קווים להתפתחות העניין הציבורי היהודי בארכיאולוגיה (עד שנות השלו
 • תוכנית נֶטֶר-רוטשילד: תחילת פעולתו היישובית של הבארון בארץ-ישראל
 • בין דוד בן-גוריון ליצחק בן-צבי: על מיקבץ אחד של מכתבי בן-גוריון בגלות אמריקה (19
 • ארבע תעודות בנושא כריתת יער אלון-התבור באזור גבעות-טבעון בימי מלחמת-העולם הראשונ
 • הספד ומדיניות: דברי דוד בן-גוריון באזכרה ללואי ד' ברנדייס, לונדון, 21 באוקטובר 1
 • התארגנות המעמד הבינוני בארץ-ישראל – נסיונות להתארגנות פוליטית בשנות העשרים
 • 'מרד העלייה' – תכניתו של בן-גוריון לעלייה בלתי-לגאלית
 • דיון: המערכה על ירושלים במלחמת העצמאות
 • פרשת מברומטיס וזיכיון החשמל באזור ירושלים
דילוג לתוכן