קתדרה גיליון 45

קתדרה גיליון 45

קתדרה גיליון 45

תוכן

  • מבוא
  • גב בהר אפרים ושאלת קיומה של 'גבע' מצפון לבית-אל
  • פלסטינה השלישית – צליינים ועִיוּר
  • מגמות בהתפתחות הדמוגראפית של ערביי ארץ-ישראל, 1948-1870
  • רישום הקרקעות בארץ-ישראל במחצית השנייה של המאה הי"ט
  • תכנית ציונית ראשונה לייבוש ביצות החולה
  • התפיסה הממלכתית של בן-גוריון
דילוג לתוכן