קתדרה גיליון 46

קתדרה גיליון 46

קתדרה גיליון 46

תוכן

 • מבוא
 • קריאה דחופה לעזרת ירושלים (ספטמבר 1187)
 • איגרת הבשורה על כיבוש ירושלים (אוקטובר 1187)
 • התפתחותה של האוכלוסיה היהודית בצפת, 1839-1800
 • הבישוף בליית ומפעלו בירושלים – קולג' סט. ג'ורג'
 • החברה הפלסטינית פרבוסלאבית אימפריאלית (1914-1882)
 • לתולדות מסעו הראשון של אחד העם: אמת מארץ-ישראל?
 • טובת העם או טובת הארץ? יחסה של התנועה הציונית לעלייה בתקופת העלייה השנייה
 • יסוד לאוניברסיטה עברית בירושלים – חלקו של חיים וייצמן (1914-1913)
 • 'הגדעונים'
 • מנורה וענפי זית: קורות עיצובו של סמל מדינת ישראל
 • עוד על 'ציון עוזיהו'
 • גפנים בחרמון – עדויות בפיוט ארץ-ישראל ליישוב יהודי באזור החרמון
דילוג לתוכן