קתדרה גיליון 48

קתדרה גיליון 48

קתדרה גיליון 48

תוכן

 • מבוא
 • האבן והסנה
 • המינהל הרומי והעיוּר
 • איגרת מצפת משנת שס"ח (1607)
 • סיפורה של כתובת בית הכנסת הקראי בירושלים
 • טיטוס טובלר, מחוקריה של ארץ-ישראל במאה הי"ט
 • לתולדותיו של יהואנס פרוטיגר, בנקאי בירושלים
 • דיוקנו של איש 'השומר' – בעקבות צרור מכתביו של מנדל פורטוגלי
 • מעורבותם של נציגי גרמניה ואוסטריה באירועי 1917 בארץ-ישראל
 • החלוציות הלאומית של יצחק טבנקין
 • בית-הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ו'הדסה' בירושלים – הכנות ושנים ראשונות
 • עסקות-מקרקעין בין גרמנים לבין הקרן הקיימת לישראל, 1937-1936
 • כלב בר יוסף מן תדף
דילוג לתוכן