קתדרה גיליון 49

קתדרה גיליון 49

קתדרה גיליון 49

תוכן

 • מבוא
 • על תולדות לוד בתקופה הפרסית
 • ראשית צמיחתן של הכיתות בימי בית שני
 • שורשי המרד הגדול – אמות-מידה מעמדיות
 • מטבעות ערי ארץ-ישראל ומלחמת בר-כוכבא
 • עבדים בבעלותם של יהודים ונוצרים בירושלים העות'מאנית
 • החיים הדתיים המוסלמיים בירושלים של המאה הי"ח
 • יוזמה אמריקנית להקמת מדינה יהודית: ויליאם בלקסטון והעצומה של 1891
 • תוכניות להקמת חבל יהודי אוטונומי בסנג'ק עכו, 1905-1902
 • שורשיה של ספריית הפועלים הארצישראלית
 • הקונסוליה האמריקנית בירושלים ומאורעות תר"פ-תרפ"א (1921-1920)
 • יהודי צפת סס 8 ו 839- ו - מספרים ואומדנים
 • פרס יצחק בן-צבי לשנת תשמ"ח
דילוג לתוכן