קתדרה גיליון 50

קתדרה גיליון 50

קתדרה גיליון 50

תוכן

 • מבוא
 • ראשית המלוכה בישראל - ההיבט הסביבתי והחברתי-כלכלי
 • גיא יפתחאל - הגבול בין אשר לזבולון
 • עכו-פטולמאיס והיהודים בתקופה ההלניסטית
 • גורלו של הלגיון ה-XXII דיאוטריאנה
 • חשיבותה של ערבית להיסטוריה יהודית: פכים מירושלים העות'מאנית
 • יוהנס צלר - שליח לנצרת ולארץ-הקודש
 • 'ארץ צלצל כנפיים' וגאולת ישראל
 • דוחות קונסולים אמריקנים כמקור ללימוד ארץ-ישראל של המאה הי"ט
 • הפרוטוקולים של לשכת 'בני-ברית ירושלים', תרמ"ח-תרע"ט (1919 - 1888)
 • אמריקה וארץ הקודש - ביבליוגראפיה נבחרת של פרסומים בעברית
דילוג לתוכן