קתדרה גיליון 51

קתדרה גיליון 51

קתדרה גיליון 51

תוכן

 • מבוא
 • ההתנגשות בין היישוב היהודי ליישוב הנוכרי במלחמת החורבן
 • 'קיסריה' וה'איסאקטיון' שלה
 • על ירושלים באסלאם הקדום
 • הפרק על ארץ ישראל מתוך חיבורו של יעקובי 'כתאב אלבלדאן'
 • עמדותיהם של דוד בן-גוריון ויצחק טבנקין כלפי שואת יהודי אירופה
 • הגירת יהודים באימפריה העות'מנית
 • תעודה - יחיאל מיכל פינס בין ה'יישוב הישן' ל'יישוב החדש'
 • ארץ-ישראל של ראשית המאה העשרים בעיניו של צייר הונגרי
 • יהודים וערבים בעיריות ארץ ישראל
 • פלוגות העבודה של בית''ר 1931-1935
דילוג לתוכן