קתדרה גיליון 55

קתדרה גיליון 55

קתדרה גיליון 55

תוכן

 • מבוא
 • בריכת הנחשים והמונומנט של הורדוס
 • מתי החלו מורידין שליח ציבור לפני התיבה
 • שבחי הרב לשאלת אמינותן של איגרות החסידים מארץ-ישראל
 • לתולדות משפחה ירושלמית
 • יהדות אמריקה ויהודי ארץ-ישראל - קשרים בשלהי המאה הי"ט
 • מסילת-הברזל חיפה-דמשק: השלב הבריטי
 • מושב חיטין תרפ"ה - פרקי יומן
 • חברת רסק"ו ופעילותה בתקופת העלייה החמישית
 • שאלת הפליטים היהודים במדיניות הציונית
 • שארית-הפליטה והקמת המדינה - הזדמנות אשר נוצלה
 • הקומה השלישית בבניין 'ביקור חולים'
דילוג לתוכן