קתדרה גיליון 56

קתדרה גיליון 56

קתדרה גיליון 56

תוכן

 • מבוא
 • הכיבוש הישראלי: מקומן של הראיות מן הכתובים בטיעון הארכאולוגי
 • מאגרי המים וסכרי האמה הנמוכה של קיסריה
 • ויכוח יהודי-נוצרי בטבריה של המאה הי"ח
 • תוכניות בריטיות ליישוב יהודים בארץ-ישראל בשנות הארבעים של המאה הי"ט (1840-1850)
 • העברית החדשה בהתגבשותה: לשון באספקלריה של חברה
 • אליעזר בן-יהודה מורה לעברית ב'התורה והמלאכה', ירושלים
 • רכישת הקרקעות בגוש עציון ומדרום לבית-לחם (1940-1948)
 • יומני בן-גוריון כמקור היסטורי
 • היערכות השירותים החברתיים לקליטת העלייה הגדולה - קווים לדיון
 • שני מקורות חדשים מעזבונו של טיטוס טובלר
 • ארכיון ההנצחה האוסטרלי
 • מפעל השמנים של משפחת חסונה בלוד
 • שבטי הבדווים בעמק בית-שאן בשלהי השלטון העות'מאני
דילוג לתוכן