קתדרה גיליון 58

קתדרה גיליון 58

קתדרה גיליון 58

תוכן

 • מבוא
 • מניין אוכלוסי ארץ-ישראל בשנת 734 לפנה"ס
 • על הקדש אבו-מדין המע'רבי בירושלים
 • ניהול הכפרים במחוז ירושלים בתחילת התקופה העות'מאנית
 • דפוסים דמוגרפיים בגיוס לצבא העות'מאני – סקר בנפת חברון (1917-1914)
 • נדבך חדש בכתיבת תולדות היישוב
 • הדומה בלגראד לירושלים?
 • ספרי האחוזה הפנימיים של המושבות בשלהי השלטון העות'מאני
 • שיעור בציונות – חידת העלמו של 'חַ'וּאגָ'ה עברי'
 • בין 'הלכה' ל'אגדה' ובין 'דרך' ל'חיים' בהתיישבות הקיבוצית
 • ועדת הבירור לבדיקת 'הקיבוץ החשאי' בגדוד העבודה
 • הקמתה והתארגנותה של התאחדות האכרים בארץ-ישראל
 • יחסי המלך עבדאללה וממשלת ישראל במלחמת העצמאות – בחינה מחודשת (חלק שני)
 • פרס יצחק בן-צבי לשנת תש"ן
דילוג לתוכן