קתדרה גיליון 59

קתדרה גיליון 59

קתדרה גיליון 59

תוכן

 • מבוא
 • התחום הגיאוגרפי של מפגש החשמונאים עם היטורים
 • מטבעות החשמונאים - שתי סוגיות
 • תעודות חדשות מן הגניזה לתולדות הקשרים יהודי ארץ-ישראל ויהודי מצרים במאות הט"ז-י"
 • כולל מולדביה וולכיה בארץ-ישראל
 • תעשיית המשי של ראש-פינה
 • ראשית אקלום האקליפטוסים בארץ-ישראל
 • פיק"א - ארגונה ומטרותיה
 • עולם הסמלים של קובץ 'קהליתנו'
 • ראשית המחקר על התזונה והמזון בארץ-ישראל
 • גאולת הקרקע בארץ-ישראל
 • נפש מפלגה
 • בית-שאן בספרות הנוסעים של המאה הי"ט
 • הארכיון ההיסטורי בבית אהרנסון, זכרון-יעקב
 • על גבולות הארץ המובטחת
דילוג לתוכן