קתדרה גיליון 6

קתדרה גיליון 6

קתדרה גיליון 6

תוכן

  • מבוא
  • המונחים 'יישוב ישן' ו'יישוב חדש' בעיני בני-הדור (1882-1914) ובעיני ההיסטוריוגראפ
  • התחלות של עבודת-אדמה בידי יהודים באיזור יפו
  • תמורות בנוף העירוני של ירושלים במאה הי"א
  • פעילות עיריית ירושלים בסוף התקופה העות'מאנית
  • מיפקדי האוכלוסיה בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית
  • 'שכונת הגנים' בירושלים - תכנונן והתפתחותן בראשית השלטון הבריטי, 1917-1925
  • תולדות רצועת עזה באספקלרית גיאו-פוליטית וגיאו-אסטרטגית
  • החכם ד"ר משה גאסטר והקהילה התימנית בירושלים (בעקבות ביקורו בארץ -ישראל באביב 190
  • עיתונים וכתבי-עת יהודיים בירושלים, תרי"ד-תרפ"ג
דילוג לתוכן