קתדרה גיליון 61

קתדרה גיליון 61

קתדרה גיליון 61

תוכן

 • מבוא
 • 'מלחמת המגילות' - התפתחויות בחקר המגילות הגנוזות
 • ארבל הגלילית
 • משומדת מצור בארץ-ישראל התחילת המאה השישית לספירה
 • שינויים אקלימיים ומדבור הנגב בסוף התקופה הביזנטית
 • בין הר-הבית לכנסיית הקבר
 • קרב קרני-חטין: מבט אחר
 • מומר, בעל תשובה וחוזר לסורו (פרשת שמעון רוזנטל)
 • מפת הגליל של משלחת המטה הכללי הצרפתי (1870)
 • ראשית הקולנוע הארצישראלי כמשקף רעיונות התקופה
 • היחס בין גודל האוכלוסייה היהודית לנוכרית בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד
 • הכתובות באותיות עבריות בשער הרחמים
 • פרס יצחק בן-צבי לשנת תשנ"א
דילוג לתוכן