קתדרה גיליון 63

קתדרה גיליון 63

קתדרה גיליון 63

תוכן

 • מבוא
 • כתובת יוונית מנמל יבנה משנת 163 לפנה"ס
 • פרעתון, תמנתה ומערך ביצורי בכחידס
 • ויכוח יהודי-נוצרי בירושלים בשנת 932
 • ביצורה של ירושלים העות'מאנית - המימד האירופי
 • אמינותן של איגרות החסידים מארץ-ישראל; חלק ראשון
 • מוחמד רושדי - משרתם של שני שלטונות
 • צפיפות האוכלוסין בכפר המסורתי בארץ-ישראל
 • תפיסת קרקע ערבית על-ידי ישובים יהודים במלחמת העצמאות
 • מחדל או הישג?
 • ראשית פעולתה של הקרן הקיימת בארץ-ישראל
 • 'עברית בעברית'
 • עוד לפרשת קלמן המומר
דילוג לתוכן