קתדרה גיליון 65

קתדרה גיליון 65

קתדרה גיליון 65

תוכן

 • מבוא
 • שטר הקדש איובי בירושלים - וקף אל ח'אנקאה אצ-צלאחיה
 • עלייתו ונפילתו של הקונסול הבריטי ג'יימס פין
 • 'משואת ירושלים' של מיסדר 'המכבים הקדמונים' (1907 - 1917)
 • המתח בין עשייה ליצירה בתורתו של א"ד גורדון
 • מדבר שומרון כמקלט למורדים החשמונאים
 • 'ספר המקנה' של ראש-פינה
 • מחקר חלוצי על לח"י - אורות וצללים; חלק שני
 • על ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות
 • ארכיון העיר ירושלים
 • הקיבוץ והקבוצה
 • פרס יצחק בן-צבי לשנת תשנ"ב
דילוג לתוכן