קתדרה גיליון 67

קתדרה גיליון 67

קתדרה גיליון 67

תוכן

  • מבוא
  • גת שמנים, גד שמנים; גד יון
  • דיון: היישוב ומצרים – קשרים בטרם קום המדינה
  • הקמתו והתפתחותו של בית-החולים למחלות עיניים סנט ג'והן בירושלים
  • חלוציות מגויסת: עלייתו ונפילתו של השירות החלוצי לישראל
  • פנינו במראה האמריקנית
  • ראשית הסרט העלילתי בארץ-ישראל
דילוג לתוכן