קתדרה גיליון 68

קתדרה גיליון 68

קתדרה גיליון 68

תוכן

 • מבוא
 • דיון: חפירות בתי-הכנסת במעון ובענים ותרומתן לחקר בתי-הכנסת הקדומים בארץ
 • תעודה חדשה לקורות הישיבה הירושלמית מראית המאה הט"ז
 • מדמשק לירושלים: יומן מסע מן המאה הי"ח
 • 'כבוד אלקים הסתר דבר': פרק נוסף בהיסטוריוגרפיה האורתודוקסית של החסידות בארץ-ישרא
 • 'שפה ברורה' – לבירור ייסודה והתפתחותה
 • ייסודה של חברת הימנותא בע"מ ותפקידיה הראשונים (1940-1938)
 • בין שתי ערים: הנצחת מלחמת העצמאות בחיפה ובתל-אביב – מחקר בעיצוב הזכרון הישראלי
 • דת והצלחה משקית בקיבוץ הדתי
 • מסעות לארץ-ישראל בספרות ובמקומות פולניים – סקירה ביבליוגרפית ראשונית
 • הצילום הסטריאוסקופי של ארץ-ישראל
 • על הטטרפילון של קיסרין ומקום קבורתו של ר' עקיבא
 • פרס יצחק בן-צבי לפרופ' משה ויינפלד על ספרו מיהושע עד יאשיהו
דילוג לתוכן