קתדרה גיליון 69

קתדרה גיליון 69

קתדרה גיליון 69

תוכן

 • מבוא
 • דת ופולחן בממלכת יהודה בימי ההגמוניה האשורית - עיון מחודש
 • גבע בימי החשמונאים
 • פרק בתולדות ארץ הקודש על-פי הטקסטים בערבית קדומה של דרום ארץ-ישראל
 • ירושלים - 'טבור הארץ' במסורת האסלאם
 • המינהל בירושלים לפי מסמך פרנציסקני מן המאה הי"ז
 • הדיאלקטיקה של ההיסטוריוגרפיה הציונית
 • ועדת קינג-קריין בארץ-ישראל - תזכיר סורי
 • דיון - השינוי בדימויו של קסטנר כעדות לשינוי בדימויה של השואה
 • גבולה הדרומי של 'איליה קפיטולינה' ומיקומו של מחנה הלגיון הרומי העשירי
 • מי הרג את אברהם יוסף ברל
 • תזונה בארץ-ישראל: מחקר ומעשה לפני מלחמת-העולם הראשונה ובמהלכה
דילוג לתוכן