קתדרה גיליון 7

קתדרה גיליון 7

קתדרה גיליון 7

תוכן

  • מבוא
  • 'יש להכריז שמדינה יהודית קיימת' [קטע מיומנו של דוד בן-גוריון]
  • ראשיתה של ה'חבצלת' (תרכ"ג) – עם גילוים של חמשת הגליונות הראשונים
  • גדוד העבודה – מטווח הדמיון של הקומונה הכללית להתנסות במעשה
  • תוכנית סוריה-רבתי ושאלת ארץ-ישראל – שורשים היסטוריים, 1939-1918
  • תצלומי-אוויר של מעופפי מלחמת-העולם הראשונה בארץ-ישראל
  • מזלה של עיר הבחירה – בשולי המאבק על ירושלים בשנת תש"ח
  • אוסף יעקב פֶּרֶמֶן וראית הציור המודרני בארץ-ישראל (1922-1920)
  • תעודה: יוסף טרומפלדור – יומן גדוד נהגי הפרדות
דילוג לתוכן