קתדרה גיליון 70

קתדרה גיליון 70

קתדרה גיליון 70

תוכן

  • מבוא
  • מפעלי המים של ירושלים בימי חזקיהו
  • בענייני ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה
  • לתולדות השכונה הקראית בירושלים
  • 'מוריה' - עיתון חרדי לוחם למען תקנת ירושלים
  • ארגוני נשים בחוגים האזרחיים-פרק נשכח בהיסטוריוגרפיה של היישוב
  • הקונסולים של ארצות-הברית בירושלים (1844 - 1917)
  • פרקים בהתהוותו ועיצובו של חדר-האוכל הקיבוצי (1926 - 1936)
  • הרהורים על תקופות הראשית של עם ישראל
  • הנחיות למחברים
דילוג לתוכן