קתדרה גיליון 72

קתדרה גיליון 72

קתדרה גיליון 72

תוכן

 • מבוא
 • קתדרה דמשה וקתדרה דדרושה
 • מדוע התירו חכמים לאנשי יריחו להאביק תמרים בערב פסח?
 • ה'אונומסטיקון' לאוסביוס והיישוב בדרום הר חברון
 • ירושלים הדמיונית בדגם תלת-ממדי משלהי המאה הט"ז
 • תקנות המושבות הראשונות: מתקנות 'הקהל' לנסיון באוטופיה מעשית
 • מפעלות הבארון הצרפתי דה-פיילא בארץ הקודש (1884-1925)
 • מורה אמריקנית בארץ-ישראל: שלושה מכתבים מפאני שוער לרבקה לץ (1925)
 • 'הבלתי-אפשרי מצריך יותר זמן' - תכנונו של בית וייצמן ברחובות
 • 'ירושלים החדשה' בתכנית הסוכנות היהודית לחלוקת ירושלים (1938- 1937)
 • ואלה שמות יהודי ירושלים בשנים תקכ"א-תקכ"ג (1760-1763)
 • הספר המדברי של האימפריה הרומית-הביזנטית ממעוף ציפור
 • עיונים בתקומת ישראל, ב
 • ניתוח מפות ימיות
 • פרס יצחק בן -צפי לשנת תשנ "ד לד"ר ישראל כן -שלום על ספרו 'בית שמאי ומאפק הקנאים
דילוג לתוכן