קתדרה גיליון 73

קתדרה גיליון 73

קתדרה גיליון 73

תוכן

 • מבוא
 • יישובים עתיקים וסביבתם בלב הגולן - תוצאותיהן של עשר שנות סקר (1978-1988)
 • פעילות המיסיון האמריקני-הפרוטסטנטי בארץ-ישראל בשנים 1821-1845
 • גוטליב שומאכר - מפות ותכניות לפיתוח חיפה בשלהי המאה הי"ט
 • דיון: עקיבא יוסף שלזינגר - הציוני הראשון?
 • ממדי הירידה מן הארץ בתקופת העלייה הראשונה והשנייה (1882-1914)
 • ראשית הייצור הנרחב של שמן זית בגליל בעת העתיקה
 • חברת הסרטים 'אורה חדשה'
 • נדידתם של היסטוריונים יהודים לארץ-ישראל
 • התנועה הקיבוצית בין אוטופיה לפוליטיקה
 • התנועה הקיבוצית בין אוטופיה לפוליטיקה
 • התביעה ביישוב להענשתה של גרמניה (1947-1944)
 • התביעה ביישוב להענשתה של גרמניה (1947-1944)
 • אף-על-פי- כן מחנה הלגיון הרומאי העשירי בגבעה הדרומית-המערבית
 • הערה על ההיסטוריוגרפיה של 'השומר' ו'ההגנה'
דילוג לתוכן