קתדרה גיליון 74

קתדרה גיליון 74

קתדרה גיליון 74

תוכן

 • מבוא
 • הלשון הלטינית בארץ-ישראל הרומית
 • גבולות ארץ-ישראל בפיוט ארץ-ישראלי קדמון
 • יהודים וגויים בעולם העתיק
 • ניצורה של ארץ-ישראל במאה הרביעית: ההיבט הרעיוני
 • שחרור עבדים 'ממלוכים' בירושלים העות'מאנית
 • לטקיה - מושבה נשכחת מתקופת העלייה הראשונה
 • מלחמת השפות כ'תנועה עממית'
 • מי יבטיח את בריאות היישוב? קופות החולים לפועלים במלחמת העולם הראשונה
 • תיאטרון ומאבק: חדרה ו'האדמה הזאת'
 • פקידי הבארון רוטשילד (1882-1890) - האנשים שמאחורי מפעל ההתיישבות
 • על 'רעש שביעית' בשנת 749
דילוג לתוכן