קתדרה גיליון 75

קתדרה גיליון 75

קתדרה גיליון 75

תוכן

  • מבוא
  • האם הסתייגו היהודים מבית המרחץ הציבורי בראשית הופעתו?
  • ההשכיח עם ישראל את החשמונאים בימי-הביניים?
  • מן המפה המצוירת אל המפה המדעית - פרק בהתפתחות הכרטוגרפיה של ירושלים
  • חייו ועבודתו של מנדל ג'ון רינס: צלם, מיסיונר, מטיף ומספר סיפורים
  • ממשלת המנדט והחינוך העברי: תגובות היישוב לקולוניאליזם תרבותי
  • נסיון ההתיישבות של תנועת הנוער ברית החשמונאים
  • הגירה ועלייה: היבטים חדשים של מדיניות יהודית
  • 'היישוב הישן'
  • מעיין השילוח בימי הבית השני ומקומה של מצבת הורדוס
דילוג לתוכן